Arvosieniviljely

Sieniviljely moninkertaistaa metsäsi tuoton

Ruoka- ja lääkinnällisten sienien viljelymenetelmien kehitys on viime vuosina ollut nopeaa Suomessa ja esimerkiski arvokasta pakurikääpää pystytään nyt tuottamaan ammattimaisesti sopivissa koivikoissa. Myös lakkakäävän ja muiden arvokkaiden lajien viljelyä metsäolosuhteissa kehitetään ja on todennäköistä, että monia arvosieniä pystytään kasvattamaan jatkuvassa kasvatuksessa syntyvillä suurilla kannoilla, sopivan varjoisissa olosuhteissa. Lääkinnällisillä sienillä on huomattava ja nopeasti kasvava markkinapotentiaali etenkin Aasiassa, joten ne tarjoavat metsänomistajille merkittävän lisäansaintamahdollisuuden. Ole yhteydessä, jos olet kiinnostunut aloittamaan pakurinviljelyn omassa metsässäsi!

20180814_113618_kaytatata

Omistatko koivikon - aloita pakurinviljely!

Pakurinviljely voidaan yhdistää koivunkasvatukseen ymppäämällä sientä vähäarvoisiin harvennuksissa poistettaviin runkoihin. Pakurin ensimmäisen sadon (8-10 vuotta viljelyn aloittamisesta) nettotuotto-odotus tavanomaisessa koivikossa on n. 15 000 euroa/hehtaari ja lisäksi sieni tuottaa todennäköisesti myös myöhempiä satoja ensimmäisen korjuun jälkeen. Jo ensimmäinen sato tuottaa vähintään saman verran kuin tavanomainen koivikon päätehakkuu. Pakurinkasvatus ei myöskään sulje pois tukkikoivun kasvatusta, eikä näin aiheuta merkittävää puunmyyntitulojen menetystä.

Pakurikuva

Metsiemme Musta kulta

Pakurisieni (Innotus obliquus) kasvaa pääasiassa koivulla ja tuottaa puun kuoren läpi tummia rosoisia kasvannaisia. Näiden "pakurien" lääkinnällisellä käytöllä on pitkät perinteet ja niiden tiedetään olevan yksi eniten terveydelle hyödyllisiä antioksidantteja sisältävistä luonnontuotteista. Muun muassa tähän ominaisuuteen perustuu pakurin kasvava kysyntä lääkinnällisenä sienenä erityisesti Aasiassa. Suomen puhtaassa ympäristössä ja valvotuissa olosuhteissa on mahdollista tuottaa ensiluokkaista pakuria, mikä lisää entisestään viljelyn kiinnostavuutta juuri täällä.

Pakuria voidaan viljellä niin puhtaissa koivikoissa kuin runsaasti koivua kasvavissa sekametsissä. On todennäköistä, että alkuvaiheessa pakurin markkinahinta on korkeimmillaan, joten ensimmäisenä viljelyn aloittavat metsämonistajat saavat sadolleen oletettavasti parhaan hinnan.

Ota yhteyttä ja aloita pakurinviljely!

[contact-form to='jussi.saarinen@metsatietosilmu.fi' subject='Yhteydenotto / Silmu /Arvosienet'][contact-field label='Nimi' type='name' required='1'/][contact-field label='Sähköposti' type='email' required='1'/][contact-field label='Puhelin' type='text'/][contact-field label='Viesti' type='textarea' required='1'/][/contact-form]